งานนวดแผนไทย อาชีพทำเงินที่มาแรง

งานนวดแผนไทย คืออาชีพทำเงินที่มาแรงมากจริงๆ

งานนวดแผนไทย (นวดสปา) เป็นอาชีพที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้ เพราะทุกวันนี้หมอนวดแผนไทยเป็นที่ต้องการของลูกค้าจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนไทย หรือ ลูกค้าต่างชาติ ก็ดี หมอนวดแผนไทยยิ่งถ้ามีฝีมือ และอยู่ในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก วัน ๆ หนึ่งสามารถสร้างรายได้ถึง 2-3,000 บาทเลยทีเดียว(ฝีมือดีย่อมทิปหนักเป็นธรรมดา)

งานนวดอโรม่า  นวดไทย

งานนวดแผนไทย ลักษณะงานนวดแผนไทย งานนวดแผนไทยจะทำเป็นอาชีพหลัก หรือ จะทำเป็นงานเสริมก็ได้

>> งานนวดแผนไทยแบบอิสระ แบบนี้หมอนวดจะเป็นคนรับงานเองโดยตรง หาลูกค้าเอง แบบนี้ส่วนใหญ่จะมีลูกค้าประจำที่ติดใจฝีมือ แต่ถ้าไม่สะสมลูกค้าใหม่ๆเพิ่มก็อาจขาดรายได้ประจำ งานนวดอิสระแบบนี้ลูกค้าจะโทรนัดเวลานวด และ สถานที่ส่วนมากจะเป็นที่บ้านหมอนวด หรือ ที่บ้านลูกค้า หมอนวดแผนไทยจะเป็นคนกำหนดค่าจ้างนวดต่อชั่วโมงเอง และได้รับค่าจ้างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ก็อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางบ้าง ในกรณีต้องไปนวดที่บ้านลูกค้า

>> งานนวดแผนไทยแบบประจำร้าน แบบนี้หมอนวดจะมีฐานะเป็นลูกจ้าง มีรายได้เป็นเงินเดือน หรือได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งตามจำนวนการนวดส่วนใหญ่คิดเป็นช.ม. แล้วแต่นโยบายร้านกำหนด

>> รายได้ ค่าตอบแทนในการนวดคิดเป็นชั่วโมง แล้วแต่ฝีมือหมอนวด ส่วนใหญ่จะประมาณ 100 - 300 บาท/ชั่วโมง สำหรับร้านใหญ่ๆ ส่วนร้านเล็กเล็ก ก็อาจได้ 30 – 60 บาท/ชั่วโมง แต่ร้านที่ได้ราคาแบบนี้ส่วนใหญ่มีเงินเดือนให้ (ตรงนี้แล้วแต่ร้าน หมอนวดต้องคุยให้เคลียร์ก่อนตกลงทำงานนะคะ) ต้นทุนของงานนวดแผนไทย 1. แรง+ฝีมือในการนวด ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้มาจากการอบรมวิชาชีพ มีทั้งเรียนฟรี และ เสียเงิน 2. เวลาที่ใช้ในการนวด

อยากเป็นหมอนวดต้องทำยังไง?

การเป็นหมอนวดไม่ยาก สำหรับผู้ที่นวดไม่เป็นนั้น เดี๋ยวนี้มีสถานฝึกอบรมนวดแผนไทยมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ของภาครัฐตามจังหวัดต่าง ๆ จะมีศูนย์ฝึกอาชีพฟรี ลองไปติดต่อที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดที่ท่านอาศํยอยู่ ส่วนของเอกชนเป็นลักษณะคอร์สฝึกอบรมการจับเส้น หรือ การเรียนจับเส้นกับหมอนวดโดยตรง โดยให้ค่าเรียนเป็นหลักสูตรไป ผู้ที่ต้องการทำอาชีพนี้ควรต้องต้องเรียนกับสถานที่ๆมีใบประกาศให้ เพราะอาชีพนวดแผนไทย ถ้านวดไม่เป็นก็อาจเกิดอันตรายได้

ส่วนการรับงานนวด อย่างแรกที่ต้องมีคือฐานลูกค้า ถ้าท่านเลือกนวดแบบเป็นลูกจ้างของร้านนวดทั่วไป ก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปได้เลย เพราะร้านจะทำการตลาดเรียกลูกค้าให้เอง

แต่สำหรับหมอนวดแผนไทยที่รับงานอิสระ ก็ต้องทำความรู้จักลูกค้าให้ลูกค้าเกิดการบอกต่อ เพื่อเป็นการสะสมลูกค้า โดยเริ่มแรกท่านอาจจะรับนวดคนใกล้ตัวก่อน เช่น เครือญาติ เพื่อนบ้าน เป็นต้น หรือถ้าต้องการฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นกว่าเดิม ก็ลองลงประกาศรับนวดแผนไทยบนเว็บลงประกาศฟรีด้วยก็ได้ (ลองค้นหาใน Google เอา มีให้ลงเพียบ) แต่ต้องระบุพื้นที่ที่รับงานให้ชัดเจนนะ เพราะเว็บไซต์ลงประกาศแบบนี้ ลูกค้าที่เห็นประกาศจะอยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียว (บางทีก็ทั่วโลกเลยนะ)

นวดสปา     งานนวดสปา

ทำไมงานนวดแผนไทยจึงเป็นอาชีพทำเงิน

1. เพราะอาชีพนวดแผนไทยเป็นที่นิยมมากในตลาดตอนนี้ ยิ่งถ้าขึ้นว่านวดเพื่อสุขภาพแล้วยิ่งเป็นที่น่าสนใจของคนสมัยนี้เป็นยิ่งนัก หมอนวดมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

2. ภาครัฐให้การสนับสนุนอาชีพนวดแผนไทย โดยภาครัฐให้การสนับสนุนตั้งแต่การสอนอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพฟรี) การพัฒนาวิชาชีพ (การฝึกอบรมเพิ่มเติม) ตลาดแรงงาน เป็นต้น

3. ธุรกิจการนวดแผนไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีสถานให้บริการด้านการนวดแผนไทยเกิดขึ้นจำนวนมาก ลูกค้าก็ต้องการบริการนวดแผนไทยมากขึ้นกว่าเดิม เพราะปัจจุบันคนไทยมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก การนวดเพื่อบำบัด หรือ บรรเทาอาการปวดเมื่อยจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

4. สามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าได้ โดยการพัฒนาฝีมือการนวด และการออกไปประกอบอาชีพที่ต่างประเทศ ซึ่งประเทศในแถบยุโรปต้องการหมอนวดแผนไทยมาก

วิธีการนวดแผนไทย

หลักการนวดที่ถูกต้องต้องเรียนรู้ตำแหน่งเส้น และ จุดต่าง ๆ โดยการนวดจะเริ่มจากการคลายเส้น และการกดจุดต่าง ๆ บนร่างกาย การนวดแผนไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวิธีการนวดดังนี้

1. การนวดแบบราชสำนัก การนวดแบบนี้หมอนวดจะใช้มือนวด กด คลึง ตามเส้นอย่างเดียวเท่านั้น จะไม่มีการใช้เท้า ใช้ข้อศอกหรืออวัยวะอื่น ๆ เพื่อการนวดเด็ดขาด เพราะการนวดแบบนี้แต่เดิมนวดให้เฉพาะเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ ซึ่งหมอนวดไม่สามารถล่วงเกินด้วยอวัยวะต่ำ ๆ ได้

2. การนวดแบบชาวบ้าน หมอนวดจะใช้ทั้งมือ และเท้าในการนวดเพื่อทุนแรง มีทั้งการ กดด้วยส้นเท้า การคลึง การบีบ การดึง การบิด ทุบ ฯลฯ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการนวด

1. ก่อนที่จะนวดควรรู้ตำแหน่งเส้นและจุดอันตรายให้แน่ชัด เพราะเมื่อนวดพลาดผลที่ตามมามันอาจจะหมายถึงชีวิตลูกค้าเลยทีเดียว

2. ห้ามนวดลูกค้าที่มีอาการเจ็บป่วยดังนี้ มีไข้ มีอาการร้อนบวมที่ข้อ กล้ามเนื้อ มีบาดแผล มีผื่นขึ้นตามตัว กล้ามเนื้อกระตุก กล้ามเนื้ออักเสบ

-------------------------------------

ร้านสบาย สปา ร้านนวดแผนไทย อโรม่า เปิดรับสมัคร พนักงานนวดหญิง อายุ 20 – 35 ปี

สนใจสมัคร.. ID LINE : @modelingspa

หรือคลิกลิ้งค์ http://line.me/ti/p/%40modelingspa

 

ดูงานเพิ่มเติมได้ที่.. www.prettynightjob.com